Aktuálně


Dětí-alergiků již 10 let rychle přibývá
Posted on 12 Jan 2010 at 08:02
 

Za posledních deset let neobvykle přibylo dětí s alergiemi, uvádí zpráva agentury životního prostředí CENIA, která studii vypracovala z údajů Státního zdravotního ústavu.


dětí alergiků neobvykle přibývá


Může za to špinavé ovzduší, které je prosycené prachem a dalšími škodlivinami. Přes polovinu onemocnění tvoří respirační alergie, dále pak atopický ekzém, astma, bronchitidy a alergická rýma.


Dlouhodobě největším problémem českého ovzduší je drobný, pouhým okem neviditelný prach. Překročení imisních dvacetičtyřhodinových limitů pro prachové částice menší než deset mikrometrů zaznamenalo 94 ze 148 měřících stanic.
"Nejvíce zatíženou souvislou oblastí je stejně jako v předešlých letech Ostravsko a Karvinsko," uvádí se v dokumentu. Hned v závěsu je Praha.


Severní Morava drží primát i v koncentracích rakovinotvorného benzo(a)pyrenu. "V roce 2006 byl benzo(a)pyren sledován na 28 lokalitách, z toho na 24 byl překročen imisní limit," konstatuje ekologická zpráva. "Nejvyšší roční průměrná koncentrace byla naměřena v Ostravě-Bartovicích, kde je hodnota imisního limitu překročena téměř 12krát."


Dvakrát více pacientů


Dětská lékařka Eva Schallerová ošetří denně ve své ordinaci v Ostravě-Radvanicích kolem osmdesáti dětí se záněty horních cest dýchacích. "Když je smog, tak mám dvakrát více pacientů s alergiemi".


Smog zvyšuje dětskou bronchitidu


dětí alergiků neobvykle přibývá


Společná laboratoř Ústavu experimentální medicíny a středočeského zdravotního ústavu nedávno zveřejnila výsledky asi desetiletého výzkumu o vlivu znečištěného ovzduší a dětské bronchitidy.


"Je zcela nepochybné, že po týdnu trvajících vysokých koncentracích především polycyklických aromatických uhlovodíků se zvyšuje počet dětí od dvou do čtyř a půl roku, které onemocní bronchitidou. Ten rozdíl je až padesátiprocentní," řekl Miroslav Dostál, který výzkum vedl.


Kromě aromatických uhlovodíků je největší hrozbou mikroskopický prach, jehož největší koncentrace jsou právě na Ostravsku a v Praze.


Čistička vzduchu SUPER PLUS prokazatelně zlepší kvalitu ovzduší ve vašem pokoji.


Čistější životní prostředí a hlavně čistý vzduch přeje,
Tým SUPER PLUS

Přehled aktualitdýcháme čistý vzduch

Výhody čističek SUPER PLUS


» absence výměnných filtrů

» nehlučnost

» nízká váha

» několik úrovní výkonu

» nejnižší spotřeba el. energie

    ve srovnání s konkurencí

» certifikáty SZÚ