Čistička vzduchu / ionizátor SUPER PLUS ECO-S


chci se dozvědět více
chci koupit čističku vzduchu

Princip čistění vzduchu

Čistička vzduchu SUPER PLUS využívá k čištění vzduchu iontový vítr/elektronový vítr který je výsledkem koronnového výboje. Ten způsobuje pohyb vzduchu elektronickou kazetou rychlostí 1m³/s. Nasávaný znečištěný vzduch je v kazetě ionizován (získává záporný náboj) a pod vlivem elektrostatického pole se nečistoty usazují na kovové destičky. Ty po znečištění lehce omyjeme vodou, a čistička je opět připravena k provozu.


O sterilizaci vzduchu se stará emitér ozónu, jehož účinky jsou 300× silnější než účinky chlóru. Množství vylučovaného ozónu odpovídá stanoveným normám (prokázáno certifikátem SZÚ).
arrowNahoru


Obsluha přístroje

Čistička se skládá ze dvou částí: těla čističky s řídicí jednotkou (1) a kazety (2). Kazeta se do přístroje zasunuje seshora. Ve spodní části přístroje vpravo je umístěn indikátor režimů (3), který vás informuje o výkonu, na který právě čistička pracuje. Vedle světelné diody se nachází tlačítko zapnout/vypnout (4).


Čistička vzduchu SUPER PLUS ECO-S je vylepšením čističky SUPER PLUS ECO. Přístroj pracuje ve třech režimech výkonu, a může tak čistit místnosti o velikosti od 20 do 70 m3. Přístroj je navíc vybaven indikací znečištěné kazety. Přidržte tlačítko (4) a sledujte změnu barvy diody:


 • pokud svítí dioda (3) zeleně, přístroj pracuje v základním režimu 20 – 35 m3, čištění probíhá 5 min./4,5 min. pauza
 • svítí-li dioda (3) žlutě, přístroj pracuje na střední výkon 36 – 50 m3, čištění probíhá 10 min./5 min. pauza
 • dalším zmáčknutím tlačítka (4) přepnete přístroj na maximální výkon, kdy čistička pracuje nepřetržitě. Dioda (3) svítí červeně, čistíte 51 – 70 m3

Pokud začne červená dioda (3) blikat, znamená to, že kazeta je již znečištěná, je třeba ji omýt, řádně usušit a zasunout zpět do těla čističky.


Čistička pracuje bez použití ventilátoru, díky čemuž je prakticky nehlučná. Navíc, veškeré nečistoty, které se zachytí v kazetě, stačí omýt vodou – není zapotřebí žádného výměnného filtru.


Čističku vzduchu postavte na rovnou plochu, kde je zajištěn volný pohyb vzduchu. Zapněte přístroj do el. sítě a uveďte přístroj tlačítkem (4) do provozu. Po zapnutí přístroje musí svítit dioda (3). Během provozu uslyšíte jemný šelest a položíte-li ruku nad kazetu přístroje, ucítíte jemný vánek. Umístěte čističku vzduchu mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Čistící kazetu umývejte 1 – 2x týdně čistou vodou s kapkou saponátu.
arrowNahoru


Údržba a čištění kazety

 • vypněte přístroj ze sítě
 • směrem vzhůru vytáhněte kazetu z přístroje
 • kazetu umyjte vodou pomocí štětce nebo kartáčku; při silném znečištěni doporučujeme do vody přidat kapku saponátu bez abraziva
 • při znečištění vnitřku těla čističky použijte k oprášení štětec
 • tělo čističky nesmí být ponořeno do vody ani umýváno proudem vody (obsahuje řídící jednotku)
 • kazetu dokonale vysušte
 • je-li kazeta nedostatečně vysušena, čistička vzduchu bude pracovat hlučně a neefektivně; v takovém případě pokračujte ve vysoušení kazety; můžete použít fén na vlasy nebo ventilátor
 • kazeta se nesmí vysoušet teplotou vyšší než 80°C
 • suchou a čistou kazetu zasuňte zpět do těla čističky až do zaklapnutí

Čistička je připravena k práci


Co je součástí dodávky

S balením čističky dostanete podrobný návod k použití v českém jazyce, soupravu aromatických olejů a vrtulku k vizuálnímu ověření práce čističky.
arrowNahoru


Technické parametry

Napětí
220 V/50 Hz
Spotřeba el. energie dle druhu režimu
8 W
Optimální čištěný prostor
20 – 70 m³
Velikost zachycovaných částic
0,3 - 100 µm
Koeficient filtrace
95%
Koncentrace ozónu
do 20 µg/m³
Koncentrace záporných iontů ve vzdálenosti 1 m
více než 20.000 ed/cm³
Pracovní hlučnost
4 dB
Rozměr čističky
280 × 195 × 60 mm
Hmotnost
1 kg
Možnosti pracovního režimu
3
Životnost filtru/kazety
10 let

Popis a obsluha přístroje

popis čističky vzduchu super plus eco