Čistička vzduchu s ionizátorem SUPER PLUS ECO


chci se dozvědět více
chci koupit čističku vzduchu

* * * Čistička Super Plus Eco je VYPRODANÁ! * * *


Princip čistění vzduchu

Čistička vzduchu SUPER PLUS využívá k čištění vzduchu iontový vítr/elektronový vítr který je výsledkem koronnového výboje. Ten způsobuje pohyb vzduchu elektronickou kazetou rychlostí 1m³/s. Nasávaný znečištěný vzduch je v kazetě ionizován (získává záporný náboj) a pod vlivem elektrostatického pole se nečistoty usazují na kovové destičky. Ty po znečištění lehce omyjeme vodou, a čistička je opět připravena k provozu.


O sterilizaci vzduchu se stará emitér ozónu, jehož účinky jsou 300× silnější než účinky chlóru. Množství vylučovaného ozónu odpovídá stanoveným normám (prokázáno certifikátem SZÚ).
arrowNahoru


Obsluha přístroje

Přístroj se skládá ze dvou částí: těla čističky s řídicí jednotkou (1) a kazety (2). Kazeta se do přístroje zasunuje zvrchu. Ve spodní části přístroje vpravo je umístěn indikátor režimu (3), který vás informuje o tom, že čistička vzduchu pracuje. Vedle zelené diody se nachází tlačítko zapnout/vypnout (4).


Čistička pracuje bez použití ventilátoru, díky němuž je prakticky nehlučná. Navíc, veškeré nečistoty, které se zachytí v kazetě, stačí omýt vodou, není zapotřebí žádného výměnného filtru. Jestliže čistička vydává krátké skřípající zvuky, znamená to, že probíhá spalování částic prachu. Přístroj tedy nepracuje špatně, zvýšený hluk indikuje nutnost omytí čističky. Doba po jaké je nutné kazetu vyčist je závislá na stupni znečištění vzduchu v místnosti. Pohybuje se v rozmezí jednoho až dvou týdnů.
arrowNahoru


Údržba a čištění kazety

  • vypněte přístroj ze sítě
  • směrem vzhůru vytáhněte kazetu z přístroje
  • kazetu umyjte vodou pomocí štětce nebo kartáčku; při silném znečištěni doporučujeme do vody přidat kapku saponátu bez abraziva
  • při znečištění vnitřku těla čističky použijte k oprášení štětec
  • tělo čističky nesmí být ponořeno do vody ani umýváno proudem vody (obsahuje řídící jednotku)
  • kazetu dokonale vysušte
  • je-li kazeta nedostatečně vysušena, čistička vzduchu bude pracovat hlučně a neefektivně; v takovém případě pokračujte ve vysoušení kazety; můžete použít fén na vlasy nebo ventilátor
  • kazeta se nesmí vysoušet teplotou vyšší než 80°C
  • suchou a čistou kazetu zasuňte zpět do těla čističky až do zaklapnutí

Čistička je připravena k práci


Co je součástí dodávky

S balením čističky dostanete podrobný návod k použití v českém jazyce, soupravu aromatických olejů a vrtulku k vizuálnímu ověření práce čističky.
arrowNahoru


Technické parametry

Napětí
220 V/50 Hz
Spotřeba el. energie dle druhu režimu
5 W
Optimální čištěný prostor
25 – 70 m³
Velikost zachycovaných částic
0,3 – 100 µm
Koeficient filtrace
90%
Koncentrace ozónu
do 20 µg/m³
Koncentrace záporných iontů ve vzdálenosti 1 m
více než 20.000 ed/cm³
Pracovní hlučnost
4 dB
Rozměr čističky
280 × 195 × 60 mm
Hmotnost
1 kg
Možnosti pracovního režimu
1
Životnost filtru/kazety
10 let

Popis a obsluha přístroje

popis čističky vzduchu super plus eco