Čistička vzduchu s ionizátorem SUPER PLUS TURBO


chci se dozvědět více
chci koupit čističku vzduchu

Princip čistění vzduchu

Čistička vzduchu SUPER PLUS využívá k čištění vzduchu iontový vítr/elektronový vítr který je výsledkem koronnového výboje. Ten způsobuje pohyb vzduchu elektronickou kazetou rychlostí 1m³/s. Nasávaný znečištěný vzduch je v kazetě ionizován (získává záporný náboj) a pod vlivem elektrostatického pole se nečistoty usazují na kovové destičky. Ty po znečištění lehce omyjeme vodou, a čistička je opět připravena k provozu.


O sterilizaci vzduchu se stará emitér ozónu, jehož účinky jsou 300× silnější než účinky chlóru. Množství vylučovaného ozónu odpovídá stanoveným normám (prokázáno certifikátem SZÚ).
arrowNahoru


Obsluha přístroje

Přístroj se skládá ze dvou částí: těla čističky s řídicí jednotkou (1) a z kazety (2). Kazeta se vsouvá zepředu a je upevněna tlačítkem (3). Ve spodní části přístroje jsou umístěny indikátory režimu (4) spolu s tlačítkem na zapnutí a vypnutí čističky (5). Tlačítko na přepnutí do režimu turbo (6) se nachází vlevo na předním panelu.


Svítí-li zelený indikátor, čistička vzduchu pracuje v běžném režimu. Svítí-li současně zelený a červený indikátor, přístroj pracuje na maximální výkon, který slouží k rychlému vyčistění vzduchu v případě silného znečištění.

Čistička pracuje bez použití ventilátoru, díky němuž je prakticky nehlučná. Navíc, veškeré nečistoty, které se zachytí v kazetě, stačí omýt vodou, není zapotřebí žádného výměnného filtru. Jestliže čistička vydává krátké skřípající zvuky, znamená to, že probíhá spalování částic prachu. Přístroj tedy nepracuje špatně, zvýšený hluk indikuje nutnost omytí čističky. Doba po jaké je nutné kazetu vyčist je závislá na stupni znečištění vzduchu v místnosti. Pohybuje se v rozmezí jednoho až dvou týdnů.
arrowNahoru


Údržba a čištění kazety

 • vypněte přístroj ze sítě a zepředu vyjměte kazetu
 • zatlačte na západku dolů a tlačte až do uvolnění kazety
 • zároveň druhou rukou tlakem dopředu, na zadní stěnu kazety v místě vertikálního spojení mřížky kazety, uvolněte kazetu z přístroje
 • rozeberte kazetu: vezměte kazetu do obou rukou a rozdělte jednotlivé části od sebe
 • zadní mřížka kazety se odděluje spolu s blokem na kterém jsou uchyceny tenké spirály
 • umyjte kazetu vodou pomocí štětce nebo kartáčku; při silném znečištění doporučujeme přidat do vody kapku saponátu bez abraziva
 • pozor: s blokem, na kterém jsou spirály, zacházejte velmi opatrně, aby se neprotrhly. spirály je také nutné velmi opatrně očistit
 • kazetu po omytí dokonale osušte
 • je-li nedostatečně vysušena, čistička vzduchu bude pracovat hlučně a neefektivně; v takovém případě pokračujte ve vysoušení kazety; můžete použít fén na vlasy nebo ventilátor
 • kazeta se nesmí vysoušet teplotou vyšší než 80°C.
 • kazetu skládejte opačným postupem dle vyznačených šipek
 • při skládáni kazety, musí být plastový výčnělek bloku, zastrčen mezi kovovou část a plastové tělo kazety
 • při skládání vložte složenou kazetu vyznačenými drážkami do těla přístroje až do zaklapnuti

Čistička je připravena k práci
arrowNahoru


Co je součástí dodávky

S balením čističky dostanete podrobný návod k použití v českém jazyce, soupravu aromatických olejů a vrtulku k vizuálnímu ověření práce čističky.
arrowNahoru


Technické parametry

Napětí
220 V/50 Hz
Spotřeba el. energie dle druhu režimu
15 W
Optimální čištěný prostor
50 – 100 m³
Velikost zachycovaných částic
0,1 - 100 µm
Koeficient filtrace
95%
Koncentrace ozónu
do 10 µg/m³
Úroveň ionizace (normální režim)
p+ = 130 ± 50%
p- = 5300 ± 50%
Úroveň ionizace (režim turbo)
p+ = 210 ± 50%
p- = 7600 ± 50%
Pracovní hlučnost
Max. 6 dB
Rozměr výrobku
275 × 195 × 145 mm
Hmotnost
2 kg
Možnosti pracovního režimu 2
Životnost filtru/kazety
10 let

Popis a obsluha přístroje

popis čističky vzduchu super plus turbo