Čistička vzduchu s ionizátorem TURBO 2010


chci se dozvědět více
chci koupit čističku vzduchu

Princip čistění vzduchu

Čistička vzduchu SUPER PLUS využívá k čištění vzduchu iontový vítr/elektronový vítr který je výsledkem koronnového výboje. Ten způsobuje pohyb vzduchu elektronickou kazetou rychlostí 1 m³/s. Nasávaný znečištěný vzduch je v kazetě ionizován (získává záporný náboj) a pod vlivem elektrostatického pole se nečistoty usazují na kovové destičky. Ty po znečištění lehce omyjeme vodou, a čistička je opět připravena k provozu.


O sterilizaci vzduchu se stará emitér ozónu, jehož účinky jsou 300× silnější než účinky chlóru. Množství vylučovaného ozónu odpovídá stanoveným normám (prokázáno certifikátem SZÚ).
arrowNahoru


Obsluha přístroje

Přístroj se skládá ze dvou částí: těla čističky s řídicí jednotkou (1) a z kazety (2). Kazeta se vsouvá zepředu a je upevněna tlačítkem (3). Ve spodní části přístroje jsou umístěny indikátory režimu (4) spolu s tlačítkem na zapnutí a vypnutí čističky (5). Tlačítko na přepnutí do režimu turbo (6) se nachází vlevo na předním panelu.


1. Tlačítkem č. 4 zvolte režim chodu přístroje – má tři stupně chodu. Stiskněte vypínač č. 4 a držte jej při sledování změny barvy světélka.


2. Při světlezelené barvě zapínáte chod přístroje pro objem čištění 20 - 35 m³, (8m² – 14 m²). Přístroj čistí 5 minut / 5 minut pauza, ionizace tedy neprobíhá kontinuálně, děje se přerušovaně.


3. Při žluté barvě zapínáte režim objemu čištění 36 m³ - 65 m³ (15 m² – 26 m²). Interval čištění je 10 minut / 5 minut pauza.


4. Při červeném světélku volíte chod čištění pro objem 66 - 100 m³ (27 m² - 40 m²). Přístroj pracuje nepřetržitě s koeficientem čištění 96%. Jestliže červené světélko začne blikat, odpojte čističku od el. proudu, kazetu omyjte a řádně vysušte. Po opětném složení můžete čističku znovu uvést do provozu.


Při silně znečištěném ovzduší v místnosti:

(více lidí v místnosti nebo někdo s respiračním onemocněním) Doporučuje se zapnout obě červená světélka, (levé i pravé tlačítko), ale jen na 2 - 3 hod! V tomto režimu přístroj dokonale sterilizuje ovzduší. Doporučuje se non-stop chod přístroje při dodržení doporučeného objemu místnosti k zvolenému režimu čištění.


Spotřeba el. energie: max. 10 W. Průtok vzduchu: max. 45 m³/hod. Rychlost čištění u 100 m³: 2,22 hod. Ale je doporučeno čistit objem vzduchu v místnosti non-stop.


arrowNahoru


Údržba a čištění kazety

 • vypněte přístroj ze sítě a zepředu vyjměte kazetu
 • zatlačte na západku dolů a tlačte až do uvolnění kazety
 • zároveň druhou rukou tlakem dopředu, na zadní stěnu kazety v místě vertikálního spojení mřížky kazety, uvolněte kazetu z přístroje
 • rozeberte kazetu: vezměte kazetu do obou rukou a rozdělte jednotlivé části od sebe
 • zadní mřížka kazety se odděluje spolu s blokem na kterém jsou uchyceny tenké spirály
 • umyjte kazetu vodou pomocí štětce nebo kartáčku; při silném znečištění doporučujeme přidat do vody kapku saponátu bez abraziva
 • pozor: s blokem, na kterém jsou spirály, zacházejte velmi opatrně, aby se neprotrhly. spirály je také nutné velmi opatrně očistit
 • kazetu po omytí dokonale osušte
 • je-li nedostatečně vysušena, čistička vzduchu bude pracovat hlučně a neefektivně; v takovém případě pokračujte ve vysoušení kazety; můžete použít fén na vlasy nebo ventilátor
 • kazeta se nesmí vysoušet teplotou vyšší než 80°C.
 • kazetu skládejte opačným postupem dle vyznačených šipek
 • při skládáni kazety, musí být plastový výčnělek bloku, zastrčen mezi kovovou část a plastové tělo kazety
 • při skládání vložte složenou kazetu vyznačenými drážkami do těla přístroje až do zaklapnuti

Čistička je připravena k práci
arrowNahoru


Co je součástí dodávky

S balením čističky dostanete podrobný návod k použití v českém jazyce, soupravu aromatických olejů a vrtulku k vizuálnímu ověření práce čističky.
Poštovné a balné na Slovensko 10€
arrowNahoru


Technické parametry TURBO 10

Napětí
230 V/50 Hz
Spotřeba el. energie dle druhu režimu
5 - 10 W
Optimální čištěný prostor
20 – 100 m³
Velikost zachycovaných částic
od 0,1 µm
Koeficient filtrace
96%
Koncentrace ozónu
do 15 µg/m³
Úroveň ionizace (normální režim)
p+ = 130 ± 50%
p- = 5300 ± 50%
Úroveň ionizace (režim turbo)
p+ = 210 ± 50%
p- = 7600 ± 50%
Pracovní hlučnost
Max. 6 dB
Rozměr výrobku
275 × 195 × 145 mm
Hmotnost
2 kg
Možnosti pracovního režimu 3
Životnost filtru/kazety
10 let

Popis a obsluha přístroje

popis čističky vzduchu super plus turbo