Čistička vzduchu s ionizátorem SUPER PLUS


chci se dozvědět více

Čistička vzduchu SUPER PLUS je VYPRODANÁ! 1.999 Kč

Toto zboží prosím již neobjednávejte.


Princip čistění vzduchu

Čistička vzduchu SUPER PLUS využívá k čištění vzduchu iontový vítr/elektronový vítr který je výsledkem koronnového výboje. Ten způsobuje pohyb vzduchu elektronickou kazetou rychlostí 1m³/min. Nasávaný znečištěný vzduch je v kazetě ionizován (získává záporný náboj) a pod vlivem elektrostatického pole se nečistoty usazují na kovové destičky. Ty po znečištění lehce omyjeme vodou, a čistička je opět připravena k provozu.


O sterilizaci vzduchu se stará emitér ozónu, jehož účinky jsou 300× silnější než účinky chlóru. Množství vylučovaného ozónu odpovídá stanoveným normám (prokázáno certifikátem SZÚ).
arrowNahoru


Obsluha přístroje

Čistička se skládá z těla přístroje (1) a čisticí kazety (2). Přístroj se zapíná pohybem páčky (3) nahoru nebo dolu. O režimu přístroje informují dvě diody (4) ve spodní části přístroje. Čistička funguje ve dvou režimech výkonu: 1 běžný výkon (indikace zelenou diodou) a 2 maximální výkon (svítí současně jak zelená, tak červená dioda).

Díky tomu, že čistička funguje bez použití ventilátoru, je prakticky bezhlučná. Navíc, veškeré nečistoty, které se zachytí v kazetě, stačí omýt vodou, není zapotřebí žádného výměnného filtru. Jestliže čistička vydává krátké skřípající zvuky, znamená to, že probíhá spalování částic prachu. Přístroj tedy nepracuje špatně, zvýšený hluk indikuje nutnost omytí čističky. Doba po jaké je nutné kazetu vyčist je závislá na stupni znečištění vzduchu v místnosti. Pohybuje se v rozmezí jednoho až dvou týdnů.
arrowNahoru


Údržba a čištění kazety

 • vypněte přístroj ze sítě a vyjměte kazetu z přístroje
 • zatlačte na spodní mřížku kazety odspodu nahoru
 • vyjměte kazetu z vrchní části těla čističky
 • otevřete kazetu, uchopte ji oběma rukama nápisem k sobě, zatlačte palcem na horní výstupek boku těla kazety
 • vytlačte palcem na dolní výstupek stejného boku kazety
 • jemně odtáhněte bok těla kazety
 • opatrně oddělte desku od obou boků těla kazety. Nedoporučujeme oddělovat zároveň spodní i vrchní desku kazety
 • omyjte desku vodou (můžete studenou vodou) pomocí štětce nebo houbičky. Při vysokém znečištění použijte mýdlový roztok a horkou vodu (nebo saponát bez abraziva)
 • OPATRNĚ setřete elektrody (jemné drátky v těle kazety). Pozor, s drátky zacházejte velmi opatrně, aby se neprotrhaly
 • umyjte vnitřní boky kazety štětcem v teplé vodě s mýdlovým roztokem
 • vložte desku na místo do těla kazety. Šipky na boku kazety musejí být v jednom směru
 • obraťte kazetu a opakujte postup i se spodní deskou kazety
 • kazetu dokonale vysušte. Je-li nedostatečně vysušena, čistička vzduchu bude pracovat hlučně a neefektivně. V takovém případě pokračujte ve vysoušení kazety. Můžete použít fén na vlasy nebo ventilátor. Kazeta se nesmí vysoušet teplotou vyšší než 80°C
 • složenou kazetu vkládejte zvrchu do těla přístroje až do zaklapnuti. Kazeta musí být otočená nálepkou k Vám.

Čistička je připravena k práci


arrowNahoru


Co je součástí dodávky

S balením čističky dostanete podrobný návod k použití v českém jazyce, soupravu aromatických olejů a vrtulku k vizuálnímu ověření práce čističky.
arrowNahoru


Technické parametry

Napětí
230 V/50 Hz
Spotřeba el. energie dle druhu režimu
5 - 10 W
Optimální čištěný prostor
50 m³
Velikost zachycovaných částic
0,1 - 100 µm
Koeficient filtrace
88%
Koncentrace ozónu
do 10 µg/m³
Koncentrace záporných iontů ve vzdálenosti 1 m
více než 20 000 ed/cm³
Pracovní hlučnost
4 dB
Rozměr výrobku (mm)
210 × 430 × 120
Hmotnost
2 kg
Možnosti pracovního režimu
2
Životnost filtru/kazety
10 let

Popis a obsluha přístroje

popis čističky vzduchu super plus